0

دنده ها، لگن، استخوان مچ دست و پا

دنده ها، لگن، استخوان مچ دست و پا

اسامی دیگر :
دنده ها- لگن- استخوان مچ دست -مچ پا–کف دست (Metacarpus) – بندهای انگشتان (Phalanges) -مچ پا (Tarsus)، کف پا (Metatarsal)- Ribs- Pelvic bone- Carpus استخوان تالوس (Talus) – استخوان پاشنه یا کالکانئوس (Calcaneus)-استخوان ناویکولار (Navicular)- استخوان های میخی (Cuneiform) – مکعبی یا کوبوئید (Cuboid) -اسکافوئید (Scaphoid)- لونیت (Lunate)- تریکوئتروم (Triquetrum) – نخودی یا پیزیفورم (Pisiform) تراپیزیوم (Tarpezium)، تراپزوئید (Trapezoid)- کپیتیت (Capitate) – همیت (Hamate)Tarsus

Ribs، Pelvic bone، Carpus &Tarsus
دنده ها و لگن به ترتیب از قفسه سینه ( قلب و شش ها) و اندام های شکمی حفاظت می کنند.  آن ها دو وظیفه اسکلت  یعنی پشتیبانی و حفاظت را نشان می دهند. لگن  سطح مورد نیاز برای اتصال قوی و نیرومند عضلات را فراهم می سازد. مچ ها، دست ها، آرنج ها و پاها، که در مجموع بیش
از نیمی از استخوان های بدن را شامل می شوند برای انجام دادن حرکات هماهنگ ضروری هستند.
دنده ها (Ribs)
بیشتر مردم 12 جفت دنده دارند اما از هر 20 نفر یک نفر یک جفت یا بیشتر دنده اضافی دارد. همه دنده ها در قسمت پشتی خود به ستون مهره ها متصل اند. 7 جفت دنده حقیقی بالایی از قسمت جلو به وسیله غضروف هایشان به جناغ متصل می شوند. دنده هایی که به جناغ متصل اند، دنده
حقیقی (True ribs)  نام دارند. 3 جفت دنده های 8، 9 و 10 را که به غضروف آخرین دنده حقیقی متصل اند،  دنده های کاذب (False ribs) و دنده های 11 و 12 را که از جلو هیچ اتصالی به جایی ندارد،  دنده های مواج (Floating ribs) می گویند. تمام قفسه سینه به دلیل انحنای دنده
ها می تواند حرکت کند.  دنده ها دارای سر (head)، گردن (neck)، تکمه دنده ای (tubercle) و تنه (body) می باشند.
محفظه قفسه سینه به شکل مخروط ناقص است که توسط دنده ها، دوازده مهره سینه ای و جناغ محصور شده است. هر دنده به دو قسمت از مهره های ستون فقرات در قسمت سینه ای متصل است. غضروف دنده ای که انعطاف پذیر است، دنده را به جناغ متصل می کند و به قفسه سینه (Thoracic cage)
اجازه می دهد تا هنگام تنفس تغییر حجم داشته باشد. دنده ها و دوازده مهره سینه ای در عقب ، وجناغ در جلو اندام های حیاتی یعنی قلب و شش ها را در سینه و کبد و معده را در قسمت بالایی شکم حفاظت می کنند.
استخوان لگن (Hip or Pelvic bone)
لگن قسمتی شبیه یک کاسه گود است که از استخوان های هیپ چپ و راست، ساکروم و کوکسیکس تشکیل شده است. در هر طرف یک استخوان هیپ وجود دارد که از سه جزء ایلئوم (Illium)، نشیمن گاه (Ischium) و شرمگاه (Pubis) تشکیل شده است. لگن در زنان پهن تر و بزرگ تر است و به دو بخش
درونی و بیرونی تقسیم می شود. شکل خاص لگن در زنان برای آن است که نوزاد بتواند با عبور از آن به دنیا بیاید.

استخوان های دست
سه قسمت عمدة استخوان های دست عبارت اند از :
مچ (Carpus) ،کف دست (Metacarpus) و بندهای انگشتان (Phalanges)
استخوان مچ دست (Carpus)
مچ دست از هشت استخوان کوتاه و مکعبی شکل که تقریباً در دو ردیف چهارتایی پراکسیمال (نزدیک) و دیستال (دور) مرتب شده اند، ساخته شده است. استخوان های ردیف پراکسیمال از خارج به داخل به ترتیب عبارتند از: اسکافوئید (Scaphoid)، لونیت (Lunate)، تریکوئتروم (Triquetrum)
و نخودی یا پیزیفورم (Pisiform) می باشند. استخوان های ردیف دیستال عبارتند از : تراپیزیوم (Tarpezium)، تراپزوئید (Trapezoid)، کپیتیت (Capitate) و همیت (Hamate) می باشند. آن ها از طریق مفصل های لغزنده به یکدیگر و به وسیله مفصل ساعد – مچ به ساعد متصل اند.
استخوان های کف دست (Metacarpus)
 کف دست پنج استخوان دارد که هریک از آن ها در انتهای خارجی خود با انگشتان مفصل می شوند. هر انگشت سه بند دارد؛ به جز انگشت شست که دارای دو بند است. حرکات دست را بیش از 50 عضله که بخشی از آن ها در ساعد قرار دارند به وجود می آورند. این عضلات امکان حرکات مختلف انگشتان
و دست را فراهم می کنند.


استخوان های پا
سه قسمت عمده استخوان های پا عبارتند اند از:
مچ پا (Tarsus)، کف پا (Metatarsal) و بندهای انگشتان (Phalanges)
مچ پا (Tarsus)
شامل 7 استخوان مکعبی شکل است که در دو ردیف پراکسیمال و دیستال تشکیل شده است. استخوان های ردیف پراکسیمال عبارتند از: استخوان تالوس (Talus) و استخوان پاشنه یا کالکانئوس (Calcaneus) و استخوان های بخش دیستال عبارتند از: استخوان ناویکولار (Navicular)، استخوان های
میخی (Cuneiform) که تعداد آنها سه عدد است و استخوان مکعبی یا کوبوئید (Cuboid) می باشند.
با برداشتن هر قدم، وزن بدن از عقب به جلوی پا منتقل می شود. پاشنه اولین جایی است که فشار را هنگام  پایین آمدن پا تحمل می کند. نیرو در طول قوس پا عبور می کند و سپس برمی گردد تا انرژی و فشار را به بدنه پا منتقل کند و سپس به شست برود تا قدم بعدی شروع شود.

استخوان های کف پا (Metatarsal)
استخوان های کف پا 5 عدد هستند و بطور کلی نحوه قرار گرفتن استخوان های مچ پا و پا به استخوان های مچ دست و دست شباهت دارند؛ با این تفاوت که تعداد استخوان های مچ پا هفت عدد و ساختمان پا و مچ پا قوی تر از دست و مچ دست است. به این ترتیب، استخوان های پا می توانند
ضمن تحمل وزن هریک از ما، تعادل خود را نیز هنگام حرکت کردن حفظ کنند. همانند دست که بزرگ ترین انگشت آن انگشت شست است، شست پا نیز بزرگ ترین انگشت پا بوده و دو بند دارد. بقیه انگشت ها دارای سه بند هستند .

دنده ها،لگن خاصره،دست ها و پاها


برای افزودن دیدگاه باید شوید.

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *