0

سلیاک

سلیاک

شرح بیماری:
سلیاک یک اختلال خودایمنی روده باریک است که به شکل ارثی منتقل می شود.
بیماری سلیاک به واسطه ی ترکیبی از چهار فاکتور استعداد ژنتیکی، تماس با گلوتن، محرک محیطی و پاسخ خود ایمنی مشخص می گردد.
در این بیماری پرزهای روده باریک آسیب دیده و سبب اختلال در جذب گلوتن موجود در برخی مواد غذایی شده و علائم عدم تحمل ایجاد می کند.
<p style="text-align:justify"><span style="color:#FF0000"><strong>شرح بیماری: </strong><br />
</span>سلیاک یک اختلال خودایمنی روده باریک است که به شکل ارثی منتقل می شود. <span style=""><br />
بیماری سلیاک به واسطه ی ترکیبی از چهار فاکتور استعداد ژنتیکی، تماس با گلوتن، محرک محیطی و پاسخ خود ایمنی مشخص می گردد.<br />
</span>در این بیماری پرزهای روده باریک آسیب دیده و سبب اختلال در جذب گلوتن موجود در برخی مواد غذایی شده و علائم عدم تحمل ایجاد می کند.</p>
<p style="text-align:justify"><img alt="" src="https://www.afiatbazar.com/Files/DocumentPic/51153429-6099-4e90-8d37-99bbd3800e80.jpg" style="height:394px; width:700px"></p>
<p style="text-align:justify">گلوتن یک نام کلی برای پروتئین های غلاتی مانند گندم، جو و چاودار است. به نظر می رسد که امکان شروع علائم و بروز بیماری سلیاک در هر زمانی از شیرخوارگی تا بزرگسالی وجود دارد. اما اوج تشخیص آن در بین دهه های چهارم و ششم زندگی است. بیماری<br />
 ممکن است زمانی آشکار شود که کودکی دانه های محتوی گلوتن را مصرف می کند. در بعضی از افراد تا زمان بزرگسالی مشخص نمی شود، ولی ممکن است که در طی جراحی، استرس، حاملگی یا عفونت ویروسی ماهیت این بیماری آشکار شود.<br />
در رژیم غذایی بدون گلوتن، مصرف غذاها و موادی که حاوی این غلات هستند باید محدود شوند. عموما این رژیم غذایی بطور دائمی باید رعایت شود و جزء با تجویز و توصیه پزشک و مشاور تغذیه نباید قطع شود زیرا حتی در مقدار کم گلوتن در غذا می تواند سبب تخریب جدار روده کوچک و<br />
 ایجاد علایمی همچون اسهال، استفراغ، کاهش وزن، کم خونی و خستگی شود. در برخی موارد بیمار ممکن است عکس العمل های شدیدتری به مصرف مواد غذایی حاوی گلوتن نشان دهد. بنابراین پیگیری این رژیم غذایی تا زمانی که توصیه شده ضروری است. انواع گوشت تازه،میوه ها و سبزی های<br />
 تازه و لبنیات بطور طبیعی حاوی گلوتن نیستند.<br />
با حذف گلوتن از رژیم غذایی برای تمام عمر، علایم بالینی 8-2 هفته پس از حذف گلوتن از رژیم غذایی از بین می رود و سطح آنتی بادی ها طی 6-3 ماه کاهش می یابد. حذف کامل گلوتن که با حذف گلیادین گندم، سکالین چاودار و هوردئین جو می باشد.</p>
<p>‘ title=’</p>
<p style="text-align:justify"><span style="color:#FF0000"><strong>شرح بیماری: </strong><br />
</span>سلیاک یک اختلال خودایمنی روده باریک است که به شکل ارثی منتقل می شود. <span style=""><br />
بیماری سلیاک به واسطه ی ترکیبی از چهار فاکتور استعداد ژنتیکی، تماس با گلوتن، محرک محیطی و پاسخ خود ایمنی مشخص می گردد.<br />
</span>در این بیماری پرزهای روده باریک آسیب دیده و سبب اختلال در جذب گلوتن موجود در برخی مواد غذایی شده و علائم عدم تحمل ایجاد می کند.</p>
<p style="text-align:justify"><img alt="" src="https://www.afiatbazar.com/Files/DocumentPic/51153429-6099-4e90-8d37-99bbd3800e80.jpg" style="height:394px; width:700px"></p>
<p style="text-align:justify">گلوتن یک نام کلی برای پروتئین های غلاتی مانند گندم، جو و چاودار است. به نظر می رسد که امکان شروع علائم و بروز بیماری سلیاک در هر زمانی از شیرخوارگی تا بزرگسالی وجود دارد. اما اوج تشخیص آن در بین دهه های چهارم و ششم زندگی است. بیماری<br />
 ممکن است زمانی آشکار شود که کودکی دانه های محتوی گلوتن را مصرف می کند. در بعضی از افراد تا زمان بزرگسالی مشخص نمی شود، ولی ممکن است که در طی جراحی، استرس، حاملگی یا عفونت ویروسی ماهیت این بیماری آشکار شود.<br />
در رژیم غذایی بدون گلوتن، مصرف غذاها و موادی که حاوی این غلات هستند باید محدود شوند. عموما این رژیم غذایی بطور دائمی باید رعایت شود و جزء با تجویز و توصیه پزشک و مشاور تغذیه نباید قطع شود زیرا حتی در مقدار کم گلوتن در غذا می تواند سبب تخریب جدار روده کوچک و<br />
 ایجاد علایمی همچون اسهال، استفراغ، کاهش وزن، کم خونی و خستگی شود. در برخی موارد بیمار ممکن است عکس العمل های شدیدتری به مصرف مواد غذایی حاوی گلوتن نشان دهد. بنابراین پیگیری این رژیم غذایی تا زمانی که توصیه شده ضروری است. انواع گوشت تازه،میوه ها و سبزی های<br />
 تازه و لبنیات بطور طبیعی حاوی گلوتن نیستند.<br />
با حذف گلوتن از رژیم غذایی برای تمام عمر، علایم بالینی 8-2 هفته پس از حذف گلوتن از رژیم غذایی از بین می رود و سطح آنتی بادی ها طی 6-3 ماه کاهش می یابد. حذف کامل گلوتن که با حذف گلیادین گندم، سکالین چاودار و هوردئین جو می باشد.</p>
<p>‘ src=”https://afiatbazar.ir/wp-content/uploads/2021/06/d8b3d984db8cd8a7daa9_60dc506d3bdbb.jpeg”></p>
<p>گلوتن یک نام کلی برای پروتئین های غلاتی مانند گندم، جو و چاودار است. به نظر می رسد که امکان شروع علائم و بروز بیماری سلیاک در هر زمانی از شیرخوارگی تا بزرگسالی وجود دارد. اما اوج تشخیص آن در بین دهه های چهارم و ششم زندگی است. بیماری<br />
 ممکن است زمانی آشکار شود که کودکی دانه های محتوی گلوتن را مصرف می کند. در بعضی از افراد تا زمان بزرگسالی مشخص نمی شود، ولی ممکن است که در طی جراحی، استرس، حاملگی یا عفونت ویروسی ماهیت این بیماری آشکار شود.<br />
در رژیم غذایی بدون گلوتن، مصرف غذاها و موادی که حاوی این غلات هستند باید محدود شوند. عموما این رژیم غذایی بطور دائمی باید رعایت شود و جزء با تجویز و توصیه پزشک و مشاور تغذیه نباید قطع شود زیرا حتی در مقدار کم گلوتن در غذا می تواند سبب تخریب جدار روده کوچک و<br />
 ایجاد علایمی همچون اسهال، استفراغ، کاهش وزن، کم خونی و خستگی شود. در برخی موارد بیمار ممکن است عکس العمل های شدیدتری به مصرف مواد غذایی حاوی گلوتن نشان دهد. بنابراین پیگیری این رژیم غذایی تا زمانی که توصیه شده ضروری است. انواع گوشت تازه،میوه ها و سبزی های<br />
 تازه و لبنیات بطور طبیعی حاوی گلوتن نیستند.<br />
با حذف گلوتن از رژیم غذایی برای تمام عمر، علایم بالینی 8-2 هفته پس از حذف گلوتن از رژیم غذایی از بین می رود و سطح آنتی بادی ها طی 6-3 ماه کاهش می یابد. حذف کامل گلوتن که با حذف گلیادین گندم، سکالین چاودار و هوردئین جو می باشد.</p>
</p></div>
<p>
                  <i class="fa fa-ambulance"></i><br />
                  <span title="علائم بیماری"> علائم بیماری :</span><br />
                  <span><br />
                      <span class="btn btn-xs btn-danger" title="اسهال">اسهال</span><br />
                      <span class="btn btn-xs btn-danger" title="استفراغ">استفراغ</span><br />
                      <span class="btn btn-xs btn-danger" title="کاهش وزن">کاهش وزن</span><br />
                      <span class="btn btn-xs btn-danger" title="کم خونی">کم خونی</span><br />
                      <span class="btn btn-xs btn-danger" title="خستگی">خستگی</span><br />
                  </span>
                </p>
     </div>
    </div>
    <div>
  <span class="tagbox">
  برچسب‌ها:<a href="https://afiatbazar.com/tag/%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%a7%da%a9/" rel="tag">سلیاک</a>, <a href="https://afiatbazar.com/tag/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%a7%da%a9/" rel="tag">علائم سلیاک</a> </span>
</div>
   </div>
  </div>
       <section class="Extra-edge single-entry-cards">
        <div class="Next-related-content">
         <div class="container related-posts related_posts_lists p-0">
  <div class="row">
    <div class="col-sm-12">
      <h4 class="title_single" style="margin-right: 1rem;">مشاهده بیشتر</h4>
    </div>
    <ul class="col-12 related-post-lists">
          </ul>
  </div>
</div>        </div>
       </section>
       <div class="col-12 p-0 m-0">
 <div class="comments-area">
  <h4 class="title_single">نظرات کاربران</h4>
  <div class="comment-rules">
   <div class="comment-rules">
<ul>
<li> چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.</li>
<li> چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.</li>
<li> چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.</li>
<li> چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.</li>
<li>چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.</li>
</ul>
</div>  </div>
  <div class="col-12" style="display: inline-block;">
   <div class="post-entry">
    
<div id="comments" class="comments-area">

			<div id="respond" class="comment-respond">
		<h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">دیدگاهتان را بنویسید <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%A7%DA%A9/#respond" style="display:none;">لغو پاسخ</a></small></h3><form action="https://afiatbazar.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form"><p class="comment-notes"><span id="email-notes">نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.</span> بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند <span class="required">*</span></p><p class="comment-form-comment">
			 <label for="comment">دیدگاه</label>
			 <textarea required id="comment" name="comment" placeholder="نظر را اینجا وارد کنید ..." cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea>
		 </p><p class="comment-form-author">
			<label for="author">نام*</label>
			<input id="author" name="author" type="text" placeholder="نام" value="" size="30" aria-required=