0

مالاریا

مالاریا

شرح بیماری:
مالاریا، بیماری عفونی است که از انواع انگل‌های پرتوزوئرها است، این انگل پلاسمودیوم نام دارد. بیماری مالاریا در اغلب نواحی کره زمین، مخصوصاً در مناطق حاره و نیمه حاره شیوع دارد و از طریق گزش پشه آنوفل ماده آلوده به میکروب، به انسان سرایت می‌کند. 800 میلیون
نفرد درد نیا در خطر ابتلا به این بیماری قرار داشته و سالانه میلیون ها نفر تلفات می دهند. چند عامل بر توزیع مالاریا تاثیر مستقیم دارد که عبارتند از: فرهنگ اهالی، فقر و جمعیت، اقلیم منطقه که میزان خسارت در مناطق گرمسیر، فقیر با سطح آگاهی پایین بسیار بالاست.
شرایط اقلیمی به ویژه حرارت تاثیر زیای در شیوع این بیماری دارد.
پلاسمودیوم های مولد بیماری مالاریا، شامل 4 نوع است:
 Plasmodium falciparum                                                                              
Plasmodium Vivax             
Plasmodium malariae    
Plasmodium Ovalae
شایع‌ترین این پلاسمودیوم‌های عامل بیماری مالاریا falciparum و Vivax می‌باشند.
علل بیماری: با گزش پشه آنوفل، انگل‌ها وارد بدن می‌شوند، انگل‌ها ابتدا در کبد زندگی می‌کنند و بعد وارد جریان خون می‌شوند و در درون گلبول‌های قرمز تکثیر می‌یابند. با پاره شدن گلبول‌ها، انگل‌های تکثیر یافته درون
آن‌ها آزاد می‌شوند و دوباره به گلبول‌های قرمز سالم وارد می‌شوند و این عمل به همین نحو ادامه پیدا می‌کند.
میکروب بیماری از طریق انتقال خون‌آلوده به میکروب، به افراد سالم سرایت می‌کند و یا در دوران حاملگی از طریق مادر به کودک منتقل می‌شود.
<p style="text-align:justify"><span style="color:#800000"><strong>شرح بیماری: </strong><br />
</span>مالاریا، بیماری عفونی است که از انواع انگل‌های پرتوزوئرها است، این انگل پلاسمودیوم نام دارد. بیماری مالاریا در اغلب نواحی کره زمین، مخصوصاً در مناطق حاره و نیمه حاره شیوع دارد و از طریق گزش پشه آنوفل ماده آلوده به میکروب، به انسان سرایت می‌کند. 800 میلیون<br />
 نفرد درد نیا در خطر ابتلا به این بیماری قرار داشته و سالانه میلیون ها نفر تلفات می دهند. چند عامل بر توزیع مالاریا تاثیر مستقیم دارد که عبارتند از: فرهنگ اهالی، فقر و جمعیت، اقلیم منطقه که میزان خسارت در مناطق گرمسیر، فقیر با سطح آگاهی پایین بسیار بالاست.<br />
 شرایط اقلیمی به ویژه حرارت تاثیر زیای در شیوع این بیماری دارد.<br />
پلاسمودیوم های مولد بیماری مالاریا، شامل 4 نوع است:<br />
 Plasmodium falciparum                                                                              <br />
Plasmodium Vivax             <br />
Plasmodium malariae    <br />
Plasmodium Ovalae<br />
شایع‌ترین این پلاسمودیوم‌های عامل بیماری مالاریا falciparum و Vivax می‌باشند.<br />
<span style="color:#008080"><strong>علل بیماری</strong>: </span>با گزش پشه آنوفل، انگل‌ها وارد بدن می‌شوند، انگل‌ها ابتدا در کبد زندگی می‌کنند و بعد وارد جریان خون می‌شوند و در درون گلبول‌های قرمز تکثیر می‌یابند. با پاره شدن گلبول‌ها، انگل‌های تکثیر یافته درون<br />
 آن‌ها آزاد می‌شوند و دوباره به گلبول‌های قرمز سالم وارد می‌شوند و این عمل به همین نحو ادامه پیدا می‌کند.<br />
میکروب بیماری از طریق انتقال خون‌آلوده به میکروب، به افراد سالم سرایت می‌کند و یا در دوران حاملگی از طریق مادر به کودک منتقل می‌شود.</p>
<p style="text-align:justify"><img alt="


<p style="text-align:justify">مالاریا، بیماری عفونی است که از انواع انگل‌های پرتوزوئرها است، این انگل پلاسمودیوم نام دارد. بیماری مالاریا در اغلب نواحی کره زمین، مخصوصاً در مناطق حاره و نیمه حاره شیوع دارد و از طریق گزش پشه آنوفل ماده آلوده به میکروب، به انسان<br />
 سرایت می‌کند. 800 میلیون نفرد درد نیا در خطر ابتلا به این بیماری قرار داشته و سالانه میلیون ها نفر تلفات می دهند. چند عامل بر توزیع مالاریا تاثیر مستقیم دارد که عبارتند از: فرهنگ اهالی، فقر و جمعیت، اقلیم منطقه که میزان خسارت در مناطق گرمسیر، فقیر با سطح آگاهی<br />
 پایین بسیار بالاست. شرایط اقلیمی به ویژه حرارت تاثیر زیای در شیوع این بیماری دارد.<br />
پلاسمودیوم های مولد بیماری مالاریا، شامل 4 نوع است:<br />
 Plasmodium falciparum                                                                              <br />
Plasmodium Vivax             <br />
Plasmodium malariae    <br />
Plasmodium Ovalae<br />
شایع‌ترین این پلاسمودیوم‌های عامل بیماری مالاریا falciparum و Vivax می‌باشند.<br />
<span style="color:#008080"><strong>علل بیماری</strong></span><br />
با گزش پشه آنوفل، انگل‌ها وارد بدن می‌شوند، انگل‌ها ابتدا در کبد زندگی می‌کنند و بعد وارد جریان خون می‌شوند و در درون گلبول‌های قرمز تکثیر می‌یابند. با پاره شدن گلبول‌ها، انگل‌های تکثیر یافته درون آن‌ها آزاد می‌شوند و دوباره به گلبول‌های قرمز سالم وارد می‌شوند<br />
 و این عمل به همین نحو ادامه پیدا می‌کند.<br />
میکروب بیماری از طریق انتقال خون‌آلوده به میکروب، به افراد سالم سرایت می‌کند و یا در دوران حاملگی از طریق مادر به کودک منتقل می‌شود.</p>
<p style="text-align:justify"><img alt="" data-cke-saved-src="https://afiatbazar.com/Files/DocumentPic/f1e74177-79f2-47fe-b6fa-138ea27b3b8a.jpg" src="https://afiatbazar.com/Files/DocumentPic/f1e74177-79f2-47fe-b6fa-138ea27b3b8a.jpg" style="height:450px; width:700px"><br />
شرایطی باید وجود داشته باشد تا رشد و نمو حشره را مناسب کرده و در نتیجه بیماری منتشر شود. این شرایط مساعد کننده عبارتند از:<br />
<span style="color:#8B4513">1. نژاد:</span> تمام نژادهای انسان ها شرایط یکسانی در برابر این عامل بیماری دارند و مصونیتی که سیاه پوستان آفریقایی نسبت به  دارند به دلیل نژادشان نیست بلکه به دلیل مصونیت قبلی ناشی از تجربه نیش حشره است.<br />
<span style="color:#DAA520">2.جنس: </span>جنسیت تاثیری در بروز بیماری نداشته و بین زنان و مردان شرایط یکسان است.<br />
<span style="color:#00FF00">3. سن:</span> این بیماری می تواند در سنین مختلف بروز کند منتهی شدت آن متفاوت است. برای مثال کودکان به نوع سخت بیماری مبتلا می شوند. همچنین با توجه به این که عامل بیماری در خون کودکان بیشتر است لذا آمار ابتلا در کودکان بیشتر از سالمندان<br />
 است.<br />
<span style="color:#00FFFF">4.محل زندگی:</span> ایمنی ساختمان اهمیت زیادی دارد. ساختمان هایی که پنجره های آنها دارای توری است حشره نمی تواند وارد آنها شود.<br />
<span style="color:#0000FF">5. شرایط آب و هوایی:</span> شرایط آب و هوایی تاثیر زیادی در بروز بیماری دارد. رفتن از شهر به روستا، از جلگه به کوهستان و تغییر در عادات فرد منجر به بروز شرایطی میشود که مالاریا عود خواهد کرد. رفتن به سربازی، مسافرت، خستگی راه رفتن،<br />
 آفتاب خوردن و حمام با  آب سرد از جمله عوامل موثر در برروز و بازگشت مالاریا هستند.</p>
<p><span style="color:#B22222"><strong>علائم بیماری</strong></span><br />
<span style="color:#40E0D0"><strong>دوره نهفتگی بیماری </strong></span><br />
دوره نهفتگی بیماری برحسب نوع انگل و شدت آلودگی متفاوت است. به‌طور مثال، غالباً بین یک تا دو هفته حتی تا 20 روز و گاهی خیلی بیشتر طول می‌کشد تا همه عوارض بیماری ظاهر شوند. برای این که علائم بیماری بروز کند باید تعداد شیزونت های خون در هر میلی متر مکعب به حد<br />
 معینی برسد که این حد نصاب برای پلاسمودیوم مالاریه 150 عدد، برای پلاسمودیوم ویواکس 500 عدد و برای پلاسمودیوم فالسیفارم 1500 در میلی متر مکعب است. علی رغم این که اسپروزوئیت ها تقسیم سریع و با تصاعد مهندسی دارند ولی برای این که بتوانند در بدن انسان به این تعداد<br />
 ذکر شده برسند نیاز به زمان کافی دارند. به این دوره، دوره نهفتگی و یا کمون بیماری گفته میشود. این مدت براساس جنس پلاسمودیوم متفاوت است. در این  دوران و دو، سه روز حتی چند ساعت قبل از بروز علائم، حالات زیر در بیمار دیده می شود:<br />
1.خستگی<br />
2. سردرد مختصر<br />
3.کوفتگی بدن<br />
4. کاهش اشتها و اختلالات روده ای<br />
5. فرد سیگاری میل به سیگار کشیدن نداشته و فرد الکلی تمایلی به خوردن الکل ندارد.<br />
البته در مورادی که بیماری سخت باشد این علائم بروز نکرده و پالودیسم ناگهانی حمله می کند.<br />
<span style="color:#EE82EE"><strong>شروع حمله</strong></span><br />
بعد از دوره نهفتگی و شروع بیماری، این علائم بروز می کند:<br />
1. بیمار تب می کند که در صورتی که اولین بار است که به این بیمار مبتلا می شود، تب هر روزه ادامه دارد. در فواصل معین دمای بدن بدون این که به حالت طبیعی باز گردد پایین می آید. به این تب رمیتانت گفته می شود.<br />
2. بعد از چند روز سپری شدن از بیمار و یا درد وران بازگشت، تب متناوب یا اینترمیتانت رخ می دهد.<br />
3. تناوب تب بسته به جنس پلاسمودیوم دارد. برای مثال برای پلاسمودیوم فالسیفارم تب هر روز  و یا هر 3 روز یکبار وجود دارد اما در پلاسمودیوم مالاریه تب به صورت یک در چهار یعنی در روز اول، چهارم، هفتم و.. بروز خواهد کرد.<br />
4. بعد از چند ساعت  پیشانی بیمار عرق می کند و به حدی گسترش پیدا می کند که ملحفه بیمار خیس میشود. در این زمان کم کم درد کم شده، برافروختگی بیمار رفع شده و بیمار به حالت عادی باز می گردد. درجه حرارت بدن سریعا کم شده و به زیر 37 درجه سانتی گراد خواهد رسید.</p>
<p> </p>
<p>” src=”https://afiatbazar.com/Files/DocumentPic/f1e74177-79f2-47fe-b6fa-138ea27b3b8a.jpg” title=”</p>
<p style="text-align:justify">مالاریا، بیماری عفونی است که از انواع انگل‌های پرتوزوئرها است، این انگل پلاسمودیوم نام دارد. بیماری مالاریا در اغلب نواحی کره زمین، مخصوصاً در مناطق حاره و نیمه حاره شیوع دارد و از طریق گزش پشه آنوفل ماده آلوده به میکروب، به انسان<br />
 سرایت می‌کند. 800 میلیون نفرد درد نیا در خطر ابتلا به این بیماری قرار داشته و سالانه میلیون ها نفر تلفات می دهند. چند عامل بر توزیع مالاریا تاثیر مستقیم دارد که عبارتند از: فرهنگ اهالی، فقر و جمعیت، اقلیم منطقه که میزان خسارت در مناطق گرمسیر، فقیر با سطح آگاهی<br />
 پایین بسیار بالاست. شرایط اقلیمی به ویژه حرارت تاثیر زیای در شیوع این بیماری دارد.<br />
پلاسمودیوم های مولد بیماری مالاریا، شامل 4 نوع است:<br />
 Plasmodium falciparum                                                                              <br />
Plasmodium Vivax             <br />
Plasmodium malariae    <br />
Plasmodium Ovalae<br />
شایع‌ترین این پلاسمودیوم‌های عامل بیماری مالاریا falciparum و Vivax می‌باشند.<br />
<span style="color:#008080"><strong>علل بیماری</strong></span><br />
با گزش پشه آنوفل، انگل‌ها وارد بدن می‌شوند، انگل‌ها ابتدا در کبد زندگی می‌کنند و بعد وارد جریان خون می‌شوند و در درون گلبول‌های قرمز تکثیر می‌یابند. با پاره شدن گلبول‌ها، انگل‌های تکثیر یافته درون آن‌ها آزاد می‌شوند و دوباره به گلبول‌های قرمز سالم وارد می‌شوند<br />
 و این عمل به همین نحو ادامه پیدا می‌کند.<br />
میکروب بیماری از طریق انتقال خون‌آلوده به میکروب، به افراد سالم سرایت می‌کند و یا در دوران حاملگی از طریق مادر به کودک منتقل می‌شود.</p>
<p style="text-align:justify"><img alt="" data-cke-saved-src="https://afiatbazar.com/Files/DocumentPic/f1e74177-79f2-47fe-b6fa-138ea27b3b8a.jpg" src="https://afiatbazar.com/Files/DocumentPic/f1e74177-79f2-47fe-b6fa-138ea27b3b8a.jpg" style="height:450px; width:700px"><br />
شرایطی باید وجود داشته باشد تا رشد و نمو حشره را مناسب کرده و در نتیجه بیماری منتشر شود. این شرایط مساعد کننده عبارتند از:<br />
<span style="color:#8B4513">1. نژاد:</span> تمام نژادهای انسان ها شرایط یکسانی در برابر این عامل بیماری دارند و مصونیتی که سیاه پوستان آفریقایی نسبت به  دارند به دلیل نژادشان نیست بلکه به دلیل مصونیت قبلی ناشی از تجربه نیش حشره است.<br />
<span style="color:#DAA520">2.جنس: </span>جنسیت تاثیری در بروز بیماری نداشته و بین زنان و مردان شرایط یکسان است.<br />
<span style="color:#00FF00">3. سن:</span> این بیماری می تواند در سنین مختلف بروز کند منتهی شدت آن متفاوت است. برای مثال کودکان به نوع سخت بیماری مبتلا می شوند. همچنین با توجه به این که عامل بیماری در خون کودکان بیشتر است لذا آمار ابتلا در کودکان بیشتر از سالمندان<br />
 است.<br />
<span style="color:#00FFFF">4.محل زندگی:</span> ایمنی ساختمان اهمیت زیادی دارد. ساختمان هایی که پنجره های آنها دارای توری است حشره نمی تواند وارد آنها شود.<br />
<span style="color:#0000FF">5. شرایط آب و هوایی:</span> شرایط آب و هوایی تاثیر زیادی در بروز بیماری دارد. رفتن از شهر به روستا، از جلگه به کوهستان و تغییر در عادات فرد منجر به بروز شرایطی میشود که مالاریا عود خواهد کرد. رفتن به سربازی، مسافرت، خستگی راه رفتن،<br />
 آفتاب خوردن و حمام با  آب سرد از جمله عوامل موثر در برروز و بازگشت مالاریا هستند.</p>
<p><span style="color:#B22222"><strong>علائم بیماری</strong></span><br />
<span style="color:#40E0D0"><strong>دوره نهفتگی بیماری </strong></span><br />
دوره نهفتگی بیماری برحسب نوع انگل و شدت آلودگی متفاوت است. به‌طور مثال، غالباً بین یک تا دو هفته حتی تا 20 روز و گاهی خیلی بیشتر طول می‌کشد تا همه عوارض بیماری ظاهر شوند. برای این که علائم بیماری بروز کند باید تعداد شیزونت های خون در هر میلی متر مکعب به حد<br />
 معینی برسد که این حد نصاب برای پلاسمودیوم مالاریه 150 عدد، برای پلاسمودیوم ویواکس 500 عدد و برای پلاسمودیوم فالسیفارم 1500 در میلی متر مکعب است. علی رغم این که اسپروزوئیت ها تقسیم سریع و با تصاعد مهندسی دارند ولی برای این که بتوانند در بدن انسان به این تعداد<br />
 ذکر شده برسند نیاز به زمان کافی دارند. به این دوره، دوره نهفتگی و یا کمون بیماری گفته میشود. این مدت براساس جنس پلاسمودیوم متفاوت است. در این  دوران و دو، سه روز حتی چند ساعت قبل از بروز علائم، حالات زیر در بیمار دیده می شود:<br />
1.خستگی<br />
2. سردرد مختصر<br />
3.کوفتگی بدن<br />
4. کاهش اشتها و اختلالات روده ای<br />
5. فرد سیگاری میل به سیگار کشیدن نداشته و فرد الکلی تمایلی به خوردن الکل ندارد.<br />
البته در مورادی که بیماری سخت باشد این علائم بروز نکرده و پالودیسم ناگهانی حمله می کند.<br />
<span style="color:#EE82EE"><strong>شروع حمله</strong></span><br />
بعد از دوره نهفتگی و شروع بیماری، این علائم بروز می کند:<br />
1. بیمار تب می کند که در صورتی که اولین بار است که به این بیمار مبتلا می شود، تب هر روزه ادامه دارد. در فواصل معین دمای بدن بدون این که به حالت طبیعی باز گردد پایین می آید. به این تب رمیتانت گفته می شود.<br />
2. بعد از چند روز سپری شدن از بیمار و یا درد وران بازگشت، تب متناوب یا اینترمیتانت رخ می دهد.<br />
3. تناوب تب بسته به جنس پلاسمودیوم دارد. برای مثال برای پلاسمودیوم فالسیفارم تب هر روز  و یا هر 3 روز یکبار وجود دارد اما در پلاسمودیوم مالاریه تب به صورت یک در چهار یعنی در روز اول، چهارم، هفتم و.. بروز خواهد کرد.<br />
4. بعد از چند ساعت  پیشانی بیمار عرق می کند و به حدی گسترش پیدا می کند که ملحفه بیمار خیس میشود. در این زمان کم کم درد کم شده، برافروختگی بیمار رفع شده و بیمار به حالت عادی باز می گردد. درجه حرارت بدن سریعا کم شده و به زیر 37 درجه سانتی گراد خواهد رسید.</p>
<p> </p>
<p>” style=”height:450px; width:700px”><br />
شرایطی باید وجود داشته باشد تا رشد و نمو حشره را مناسب کرده و در نتیجه بیماری منتشر شود. این شرایط مساعد کننده عبارتند از:<br />
<span style="color:#8B4513">1. نژاد:</span> تمام نژادهای انسان ها شرایط یکسانی در برابر این عامل بیماری دارند و مصونیتی که سیاه پوستان آفریقایی نسبت به  دارند به دلیل نژادشان نیست بلکه به دلیل مصونیت قبلی ناشی از تجربه نیش حشره است.<br />
<span style="color:#DAA520">2.جنس: </span>جنسیت تاثیری در بروز بیماری نداشته و بین زنان و مردان شرایط یکسان است.<br />
<span style="color:#00FF00">3. سن:</span> این بیماری می تواند در سنین مختلف بروز کند منتهی شدت آن متفاوت است. برای مثال کودکان به نوع سخت بیماری مبتلا می شوند. همچنین با توجه به این که عامل بیماری در خون کودکان بیشتر است لذا آمار ابتلا در کودکان بیشتر از سالمندان<br />
 است.<br />
<span style="color:#00FFFF">4.محل زندگی:</span> ایمنی ساختمان اهمیت زیادی دارد. ساختمان هایی که پنجره های آنها دارای توری است حشره نمی تواند وارد آنها شود.<br />
<span style="color:#0000FF">5. شرایط آب و هوایی:</span> شرایط آب و هوایی تاثیر زیادی در بروز بیماری دارد. رفتن از شهر به روستا، از جلگه به کوهستان و تغییر در عادات فرد منجر به بروز شرایطی میشود که مالاریا عود خواهد کرد. رفتن به سربازی، مسافرت، خستگی راه رفتن،<br />
 آفتاب خوردن و حمام با  آب سرد از جمله عوامل موثر در برروز و بازگشت مالاریا هستند.<br />
<span style="color:#B22222"><strong>علائم بیماری</strong></span><br />
<span style="color:#40E0D0"><strong>دوره نهفتگی بیماری </strong></span><br />
دوره نهفتگی بیماری برحسب نوع انگل و شدت آلودگی متفاوت است. به‌طور مثال، غالباً بین یک تا دو هفته حتی تا 20 روز و گاهی خیلی بیشتر طول می‌کشد تا همه عوارض بیماری ظاهر شوند. برای این که علائم بیماری بروز کند باید تعداد شیزونت های خون در هر میلی متر مکعب به حد<br />
 معینی برسد که این حد نصاب برای پلاسمودیوم مالاریه 150 عدد، برای پلاسمودیوم ویواکس 500 عدد و برای پلاسمودیوم فالسیفارم 1500 در میلی متر مکعب است. علی رغم این که اسپروزوئیت ها تقسیم سریع و با تصاعد مهندسی دارند ولی برای این که بتوانند در بدن انسان به این تعداد<br />
 ذکر شده برسند نیاز به زمان کافی دارند. به این دوره، دوره نهفتگی و یا کمون بیماری گفته میشود. این مدت براساس جنس پلاسمودیوم متفاوت است. در این  دوران و دو، سه روز حتی چند ساعت قبل از بروز علائم، حالات زیر در بیمار دیده می شود:<br />
1.خستگی<br />
2. سردرد مختصر<br />
3.کوفتگی بدن<br />
4. کاهش اشتها و اختلالات روده ای<br />
البته در مورادی که بیماری سخت باشد این علائم بروز نکرده و پالودیسم ناگهانی حمله می کند.<br />
<span style="color:#EE82EE"><strong>شروع حمله</strong></span><br />
بعد از دوره نهفتگی و شروع بیماری، این علائم بروز می کند:<br />
1. بیمار تب می کند که در صورتی که اولین بار است که به این بیمار مبتلا می شود، تب هر روزه ادامه دارد. در فواصل معین دمای بدن بدون این که به حالت طبیعی باز گردد پایین می آید. به این تب رمیتانت گفته می شود.<br />
2. بعد از چند روز سپری شدن از بیمار و یا درد وران بازگشت، تب متناوب یا اینترمیتانت رخ می دهد.<br />
3. تناوب تب بسته به جنس پلاسمودیوم دارد. برای مثال برای پلاسمودیوم فالسیفارم تب هر روز  و یا هر 3 روز یکبار وجود دارد اما در پلاسمودیوم مالاریه تب به صورت یک در چهار یعنی در روز اول، چهارم، هفتم و.. بروز خواهد کرد.<br />
4. بعد از چند ساعت  پیشانی بیمار عرق می کند و به حدی گسترش پیدا می کند که ملحفه بیمار خیس میشود. در این زمان کم کم درد کم شده، برافروختگی بیمار رفع شده و بیمار به حالت عادی باز می گردد. درجه حرارت بدن سریعا کم شده و به زیر 37 درجه سانتی گراد خواهد رسید.</p>
<p style="text-align:justify"><span style="color:#B22222">علل بازگشت بیماری</span><br />
این بیماری می تواند به دلایل مختلف باز گردد و تب در فواصل غیر معینشدت میگیرد :<br />
1.بیمارانی که بدون معالجه بهبودی پیدا می کنند.<br />
2.بیمارانی که معالجه را به اندازه کافی ادامه نمی دهند.<br />
3.مشروبات الکی<br />
4.گرسنگی<br />
5.کار زیاد<br />
6.خستگی<br />
7.قرار گرفتن در معرض آفتاب<br />
8.شنا و آب سرد<br />
9.تغییر فشار هوا<br />
10.بادهای گرم<br />
11.گاها در موارد تزریق توبرکولین، شیر، کلرور دو کلسیم، سرم اسب، تزریق واکسن ضد حصبه، مالش طحال، دوش آب سرد و رادیوتراپی تب پالودیسم باز خواهد گشت. گاهی هم از این روش ها برای تشخیص بیماری استفاده می کنند.<br />
12- البته ممکن است بیماری در اثر تغییر فصل عود کند به گونه ای که پلاسمودیوم ویواکس، معمولا در اواخر تابستان خارج شده و دوباره در بهار باز می گردد و یا تب فالسیفارم در اواخر پاییز قطع شده و مجددا در تابستان بروز می کند.<br />
متاسفانه علت علمی این بازگشت بیماری هنوز مشخص نیست و فرضیه های مختلفی در این مورد بیان شده است.</p>
<p> </p>
<p>‘ title=’</p>
<p style="text-align:justify"><span style="color:#800000"><strong>شرح بیماری: </strong><br />
</span>مالاریا، بیماری عفونی است که از انواع انگل‌های پرتوزوئرها است، این انگل پلاسمودیوم نام دارد. بیماری مالاریا در اغلب نواحی کره زمین، مخصوصاً در مناطق حاره و نیمه حاره شیوع دارد و از طریق گزش پشه آنوفل ماده آلوده به میکروب، به انسان سرایت می‌کند. 800 میلیون<br />
 نفرد درد نیا در خطر ابتلا به این بیماری قرار داشته و سالانه میلیون ها نفر تلفات می دهند. چند عامل بر توزیع مالاریا تاثیر مستقیم دارد که عبارتند از: فرهنگ اهالی، فقر و جمعیت، اقلیم منطقه که میزان خسارت در مناطق گرمسیر، فقیر با سطح آگاهی پایین بسیار بالاست.<br />
 شرایط اقلیمی به ویژه حرارت تاثیر زیای در شیوع این بیماری دارد.<br />
پلاسمودیوم های مولد بیماری مالاریا، شامل 4 نوع است:<br />
 Plasmodium falciparum                                                                              <br />
Plasmodium Vivax             <br />
Plasmodium malariae    <br />
Plasmodium Ovalae<br />
شایع‌ترین این پلاسمودیوم‌های عامل بیماری مالاریا falciparum و Vivax می‌باشند.<br />
<span style="color:#008080"><strong>علل بیماری</strong>: </span>با گزش پشه آنوفل، انگل‌ها وارد بدن می‌شوند، انگل‌ها ابتدا در کبد زندگی می‌کنند و بعد وارد جریان خون می‌شوند و در درون گلبول‌های قرمز تکثیر می‌یابند. با پاره شدن گلبول‌ها، انگل‌های تکثیر یافته درون<br />
 آن‌ها آزاد می‌شوند و دوباره به گلبول‌های قرمز سالم وارد می‌شوند و این عمل به همین نحو ادامه پیدا می‌کند.<br />
میکروب بیماری از طریق انتقال خون‌آلوده به میکروب، به افراد سالم سرایت می‌کند و یا در دوران حاملگی از طریق مادر به کودک منتقل می‌شود.</p>
<p style="text-align:justify"><img alt="


<p style="text-align:justify">مالاریا، بیماری عفونی است که از انواع انگل‌های پرتوزوئرها است، این انگل پلاسمودیوم نام دارد. بیماری مالاریا در اغلب نواحی کره زمین، مخصوصاً در مناطق حاره و نیمه حاره شیوع دارد و از طریق گزش پشه آنوفل ماده آلوده به میکروب، به انسان<br />
 سرایت می‌کند. 800 میلیون نفرد درد نیا در خطر ابتلا به این بیماری قرار داشته و سالانه میلیون ها نفر تلفات می دهند. چند عامل بر توزیع مالاریا تاثیر مستقیم دارد که عبارتند از: فرهنگ اهالی، فقر و جمعیت، اقلیم منطقه که میزان خسارت در مناطق گرمسیر، فقیر با سطح آگاهی<br />
 پایین بسیار بالاست. شرایط اقلیمی به ویژه حرارت تاثیر زیای در شیوع این بیماری دارد.<br />
پلاسمودیوم های مولد بیماری مالاریا، شامل 4 نوع است:<br />
 Plasmodium falciparum                                                                              <br />
Plasmodium Vivax             <br />
Plasmodium malariae    <br />
Plasmodium Ovalae<br />
شایع‌ترین این پلاسمودیوم‌های عامل بیماری مالاریا falciparum و Vivax می‌باشند.<br />
<span style="color:#008080"><strong>علل بیماری</strong></span><br />
با گزش پشه آنوفل، انگل‌ها وارد بدن می‌شوند، انگل‌ها ابتدا در کبد زندگی می‌کنند و بعد وارد جریان خون می‌شوند و در درون گلبول‌های قرمز تکثیر می‌یابند. با پاره شدن گلبول‌ها، انگل‌های تکثیر یافته درون آن‌ها آزاد می‌شوند و دوباره به گلبول‌های قرمز سالم وارد می‌شوند<br />
 و این عمل به همین نحو ادامه پیدا می‌کند.<br />
میکروب بیماری از طریق انتقال خون‌آلوده به میکروب، به افراد سالم سرایت می‌کند و یا در دوران حاملگی از طریق مادر به کودک منتقل می‌شود.</p>
<p style="text-align:justify"><img alt="" data-cke-saved-src="https://afiatbazar.com/Files/DocumentPic/f1e74177-79f2-47fe-b6fa-138ea27b3b8a.jpg" src="https://afiatbazar.com/Files/DocumentPic/f1e74177-79f2-47fe-b6fa-138ea27b3b8a.jpg" style="height:450px; width:700px"><br />
شرایطی باید وجود داشته باشد تا رشد و نمو حشره را مناسب کرده و در نتیجه بیماری منتشر شود. این شرایط مساعد کننده عبارتند از:<br />
<span style="color:#8B4513">1. نژاد:</span> تمام نژادهای انسان ها شرایط یکسانی در برابر این عامل بیماری دارند و مصونیتی که سیاه پوستان آفریقایی نسبت به  دارند به دلیل نژادشان نیست بلکه به دلیل مصونیت قبلی ناشی از تجربه نیش حشره است.<br />
<span style="color:#DAA520">2.جنس: </span>جنسیت تاثیری در بروز بیماری نداشته و بین زنان و مردان شرایط یکسان است.<br />
<span style="color:#00FF00">3. سن:</span> این بیماری می تواند در سنین مختلف بروز کند منتهی شدت آن متفاوت است. برای مثال کودکان به نوع سخت بیماری مبتلا می شوند. همچنین با توجه به این که عامل بیماری در خون کودکان بیشتر است لذا آمار ابتلا در کودکان بیشتر از سالمندان<br />
 است.<br />
<span style="color:#00FFFF">4.محل زندگی:</span> ایمنی ساختمان اهمیت زیادی دارد. ساختمان هایی که پنجره های آنها دارای توری است حشره نمی تواند وارد آنها شود.<br />
<span style="color:#0000FF">5. شرایط آب و هوایی:</span> شرایط آب و هوایی تاثیر زیادی در بروز بیماری دارد. رفتن از شهر به روستا، از جلگه به کوهستان و تغییر در عادات فرد منجر به بروز شرایطی میشود که مالاریا عود خواهد کرد. رفتن به سربازی، مسافرت، خستگی راه رفتن،<br />
 آفتاب خوردن و حمام با  آب سرد از جمله عوامل موثر در برروز و بازگشت مالاریا هستند.</p>
<p><span style="color:#B22222"><strong>علائم بیماری</strong></span><br />
<span style="color:#40E0D0"><strong>دوره نهفتگی بیماری </strong></span><br />
دوره نهفتگی بیماری برحسب نوع انگل و شدت آلودگی متفاوت است. به‌طور مثال، غالباً بین یک تا دو هفته حتی تا 20 روز و گاهی خیلی بیشتر طول می‌کشد تا همه عوارض بیماری ظاهر شوند. برای این که علائم بیماری بروز کند باید تعداد شیزونت های خون در هر میلی متر مکعب به حد<br />
 معینی برسد که این حد نصاب برای پلاسمودیوم مالاریه 150 عدد، برای پلاسمودیوم ویواکس 500 عدد و برای پلاسمودیوم فالسیفارم 1500 در میلی متر مکعب است. علی رغم این که اسپروزوئیت ها تقسیم سریع و با تصاعد مهندسی دارند ولی برای این که بتوانند در بدن انسان به این تعداد<br />
 ذکر شده برسند نیاز به زمان کافی دارند. به این دوره، دوره نهفتگی و یا کمون بیماری گفته میشود. این مدت براساس جنس پلاسمودیوم متفاوت است. در این  دوران و دو، سه روز حتی چند ساعت قبل از بروز علائم، حالات زیر در بیمار دیده می شود:<br />
1.خستگی<br />
2. سردرد مختصر<br />
3.کوفتگی بدن<br />
4. کاهش اشتها و اختلالات روده ای<br />
5. فرد سیگاری میل به سیگار کشیدن نداشته و فرد الکلی تمایلی به خوردن الکل ندارد.<br />
البته در مورادی که بیماری سخت باشد این علائم بروز نکرده و پالودیسم ناگهانی حمله می کند.<br />
<span style="color:#EE82EE"><strong>شروع حمله</strong></span><br />
بعد از دوره نهفتگی و شروع بیماری، این علائم بروز می کند:<br />
1. بیمار تب می کند که در صورتی که اولین بار است که به این بیمار مبتلا می شود، تب هر روزه ادامه دارد. در فواصل معین دمای بدن بدون این که به حالت طبیعی باز گردد پایین می آید. به این تب رمیتانت گفته می شود.<br />
2. بعد از چند روز سپری شدن از بیمار و یا درد وران بازگشت، تب متناوب یا اینترمیتانت رخ می دهد.<br />
3. تناوب تب بسته به جنس پلاسمودیوم دارد. برای مثال برای پلاسمودیوم فالسیفارم تب هر روز  و یا هر 3 روز یکبار وجود دارد اما در پلاسمودیوم مالاریه تب به صورت یک در چهار یعنی در روز اول، چهارم، هفتم و.. بروز خواهد کرد.<br />
4. بعد از چند ساعت  پیشانی بیمار عرق می کند و به حدی گسترش پیدا می کند که ملحفه بیمار خیس میشود. در این زمان کم کم درد کم شده، برافروختگی بیمار رفع شده و بیمار به حالت عادی باز می گردد. درجه حرارت بدن سریعا کم شده و به زیر 37 درجه سانتی گراد خواهد رسید.</p>
<p> </p>
<p>” src=”https://afiatbazar.com/Files/DocumentPic/f1e74177-79f2-47fe-b6fa-138ea27b3b8a.jpg” title=”</p>
<p style="text-align:justify">مالاریا، بیماری عفونی است که از انواع انگل‌های پرتوزوئرها است، این انگل پلاسمودیوم نام دارد. بیماری مالاریا در اغلب نواحی کره زمین، مخصوصاً در مناطق حاره و نیمه حاره شیوع دارد و از طریق گزش پشه آنوفل ماده آلوده به میکروب، به انسان<br />
 سرایت می‌کند. 800 میلیون نفرد درد نیا در خطر ابتلا به این بیماری قرار داشته و سالانه میلیون ها نفر تلفات می دهند. چند عامل بر توزیع مالاریا تاثیر مستقیم دارد که عبارتند از: فرهنگ اهالی، فقر و جمعیت، اقلیم منطقه که میزان خسارت در مناطق گرمسیر، فقیر با سطح آگاهی<br />
 پایین بسیار بالاست. شرایط اقلیمی به ویژه حرارت تاثیر زیای در شیوع این بیماری دارد.<br />
پلاسمودیوم های مولد بیماری مالاریا، شامل 4 نوع است:<br />
 Plasmodium falciparum                                                                              <br />
Plasmodium Vivax             <br />
Plasmodium malariae    <br />
Plasmodium Ovalae<br />
شایع‌ترین این پلاسمودیوم‌های عامل بیماری مالاریا falciparum و Vivax می‌باشند.<br />
<span style="color:#008080"><strong>علل بیماری</strong></span><br />
با گزش پشه آنوفل، انگل‌ها وارد بدن می‌شوند، انگل‌ها ابتدا در کبد زندگی می‌کنند و بعد وارد جریان خون می‌شوند و در درون گلبول‌های قرمز تکثیر می‌یابند. با پاره شدن گلبول‌ها، انگل‌های تکثیر یافته درون آن‌ها آزاد می‌شوند و دوباره به گلبول‌های قرمز سالم وارد می‌شوند<br />
 و این عمل به همین نحو ادامه پیدا می‌کند.<br />
میکروب بیماری از طریق انتقال خون‌آلوده به میکروب، به افراد سالم سرایت می‌کند و یا در دوران حاملگی از طریق مادر به کودک منتقل می‌شود.</p>
<p style="text-align:justify"><img alt="" data-cke-saved-src="https://afiatbazar.com/Files/DocumentPic/f1e74177-79f2-47fe-b6fa-138ea27b3b8a.jpg" src="https://afiatbazar.com/Files/DocumentPic/f1e74177-79f2-47fe-b6fa-138ea27b3b8a.jpg" style="height:450px; width:700px"><br />
شرایطی باید وجود داشته باشد تا رشد و نمو حشره را مناسب کرده و در نتیجه بیماری منتشر شود. این شرایط مساعد کننده عبارتند از:<br />
<span style="color:#8B4513">1. نژاد:</span> تمام نژادهای انسان ها شرایط یکسانی در برابر این عامل بیماری دارند و مصونیتی که سیاه پوستان آفریقایی نسبت به  دارند به دلیل نژادشان نیست بلکه به دلیل مصونیت قبلی ناشی از تجربه نیش حشره است.<br />
<span style="color:#DAA520">2.جنس: </span>جنسیت تاثیری در بروز بیماری نداشته و بین زنان و مردان شرایط یکسان است.<br />
<span style="color:#00FF00">3. سن:</span> این بیماری می تواند در سنین مختلف بروز کند منتهی شدت آن متفاوت است. برای مثال کودکان به نوع سخت بیماری مبتلا می شوند. همچنین با توجه به این که عامل بیماری در خون کودکان بیشتر است لذا آمار ابتلا در کودکان بیشتر از سالمندان<br />
 است.<br />
<span style="color:#00FFFF">4.محل زندگی:</span> ایمنی ساختمان اهمیت زیادی دارد. ساختمان هایی که پنجره های آنها دارای توری است حشره نمی تواند وارد آنها شود.<br />
<span style="color:#0000FF">5. شرایط آب و هوایی:</span> شرایط آب و هوایی تاثیر زیادی در بروز بیماری دارد. رفتن از شهر به روستا، از جلگه به کوهستان و تغییر در عادات فرد منجر به بروز شرایطی میشود که مالاریا عود خواهد کرد. رفتن به سربازی، مسافرت، خستگی راه رفتن،<br />
 آفتاب خوردن و حمام با  آب سرد از جمله عوامل موثر در برروز و بازگشت مالاریا هستند.</p>
<p><span style="color:#B22222"><strong>علائم بیماری</strong></span><br />
<span style="color:#40E0D0"><strong>دوره نهفتگی بیماری </strong></span><br />
دوره نهفتگی بیماری برحسب نوع انگل و شدت آلودگی متفاوت است. به‌طور مثال، غالباً بین یک تا دو هفته حتی تا 20 روز و گاهی خیلی بیشتر طول می‌کشد تا همه عوارض بیماری ظاهر شوند. برای این که علائم بیماری بروز کند باید تعداد شیزونت های خون در هر میلی متر مکعب به حد<br />
 معینی برسد که این حد نصاب برای پلاسمودیوم مالاریه 150 عدد، برای پلاسمودیوم ویواکس 500 عدد و برای پلاسمودیوم فالسیفارم 1500 در میلی متر مکعب است. علی رغم این که اسپروزوئیت ها تقسیم سریع و با تصاعد مهندسی دارند ولی برای این که بتوانند در بدن انسان به این تعداد<br />
 ذکر شده برسند نیاز به زمان کافی دارند. به این دوره، دوره نهفتگی و یا کمون بیماری گفته میشود. این مدت براساس جنس پلاسمودیوم متفاوت است. در این  دوران و دو، سه روز حتی چند ساعت قبل از بروز علائم، حالات زیر در بیمار دیده می شود:<br />
1.خستگی<br />
2. سردرد مختصر<br />
3.کوفتگی بدن<br />
4. کاهش اشتها و اختلالات روده ای<br />
5. فرد سیگاری میل به سیگار کشیدن نداشته و فرد الکلی تمایلی به خوردن الکل ندارد.<br />
البته در مورادی که بیماری سخت باشد این علائم بروز نکرده و پالودیسم ناگهانی حمله می کند.<br />
<span style="color:#EE82EE"><strong>شروع حمله</strong></span><br />
بعد از دوره نهفتگی و شروع بیماری، این علائم بروز می کند:<br />
1. بیمار تب می کند که در صورتی که اولین بار است که به این بیمار مبتلا می شود، تب هر روزه ادامه دارد. در فواصل معین دمای بدن بدون این که به حالت طبیعی باز گردد پایین می آید. به این تب رمیتانت گفته می شود.<br />
2. بعد از چند روز سپری شدن از بیمار و یا درد وران بازگشت، تب متناوب یا اینترمیتانت رخ می دهد.<br />
3. تناوب تب بسته به جنس پلاسمودیوم دارد. برای مثال برای پلاسمودیوم فالسیفارم تب هر روز  و یا هر 3 روز یکبار وجود دارد اما در پلاسمودیوم مالاریه تب به صورت یک در چهار یعنی در روز اول، چهارم، هفتم و.. بروز خواهد کرد.<br />
4. بعد از چند ساعت  پیشانی بیمار عرق می کند و به حدی گسترش پیدا می کند که ملحفه بیمار خیس میشود. در این زمان کم کم درد کم شده، برافروختگی بیمار رفع شده و بیمار به حالت عادی باز می گردد. درجه حرارت بدن سریعا کم شده و به زیر 37 درجه سانتی گراد خواهد رسید.</p>
<p> </p>
<p>” style=”height:450px; width:700px”><br />
شرایطی باید وجود داشته باشد تا رشد و نمو حشره را مناسب کرده و در نتیجه بیماری منتشر شود. این شرایط مساعد کننده عبارتند از:<br />
<span style="color:#8B4513">1. نژاد:</span> تمام نژادهای انسان ها شرایط یکسانی در برابر این عامل بیماری دارند و مصونیتی که سیاه پوستان آفریقایی نسبت به  دارند به دلیل نژادشان نیست بلکه به دلیل مصونیت قبلی ناشی از تجربه نیش حشره است.<br />
<span style="color:#DAA520">2.جنس: </span>جنسیت تاثیری در بروز بیماری نداشته و بین زنان و مردان شرایط یکسان است.<br />
<span style="color:#00FF00">3. سن:</span> این بیماری می تواند در سنین مختلف بروز کند منتهی شدت آن متفاوت است. برای مثال کودکان به نوع سخت بیماری مبتلا می شوند. همچنین با توجه به این که عامل بیماری در خون کودکان بیشتر است لذا آمار ابتلا در کودکان بیشتر از سالمندان<br />
 است.<br />
<span style="color:#00FFFF">4.محل زندگی:</span> ایمنی ساختمان اهمیت زیادی دارد. ساختمان هایی که پنجره های آنها دارای توری است حشره نمی تواند وارد آنها شود.<br />
<span style="color:#0000FF">5. شرایط آب و هوایی:</span> شرایط آب و هوایی تاثیر زیادی در بروز بیماری دارد. رفتن از شهر به روستا، از جلگه به کوهستان و تغییر در عادات فرد منجر به بروز شرایطی میشود که مالاریا عود خواهد کرد. رفتن به سربازی، مسافرت، خستگی راه رفتن،<br />
 آفتاب خوردن و حمام با  آب سرد از جمله عوامل موثر در برروز و بازگشت مالاریا هستند.<br />
<span style="color:#B22222"><strong>علائم بیماری</strong></span><br />
<span style="color:#40E0D0"><strong>دوره نهفتگی بیماری </strong></span><br />
دوره نهفتگی بیماری برحسب نوع انگل و شدت آلودگی متفاوت است. به‌طور مثال، غالباً بین یک تا دو هفته حتی تا 20 روز و گاهی خیلی بیشتر طول می‌کشد تا همه عوارض بیماری ظاهر شوند. برای این که علائم بیماری بروز کند باید تعداد شیزونت های خون در هر میلی متر مکعب به حد<br />
 معینی برسد که این حد نصاب برای پلاسمودیوم مالاریه 150 عدد، برای پلاسمودیوم ویواکس 500 عدد و برای پلاسمودیوم فالسیفارم 1500 در میلی متر مکعب است. علی رغم این که اسپروزوئیت ها تقسیم سریع و با تصاعد مهندسی دارند ولی برای این که بتوانند در بدن انسان به این تعداد<br />
 ذکر شده برسند نیاز به زمان کافی دارند. به این دوره، دوره نهفتگی و یا کمون بیماری گفته میشود. این مدت براساس جنس پلاسمودیوم متفاوت است. در این  دوران و دو، سه روز حتی چند ساعت قبل از بروز علائم، حالات زیر در بیمار دیده می شود:<br />
1.خستگی<br />
2. سردرد مختصر<br />
3.کوفتگی بدن<br />
4. کاهش اشتها و اختلالات روده ای<br />
البته در مورادی که بیماری سخت باشد این علائم بروز نکرده و پالودیسم ناگهانی حمله می کند.<br />
<span style="color:#EE82EE"><strong>شروع حمله</strong></span><br />
بعد از دوره نهفتگی و شروع بیماری، این علائم بروز می کند:<br />
1. بیمار تب می کند که در صورتی که اولین بار است که به این بیمار مبتلا می شود، تب هر روزه ادامه دارد. در فواصل معین دمای بدن بدون این که به حالت طبیعی باز گردد پایین می آید. به این تب رمیتانت گفته می شود.<br />
2. بعد از چند روز سپری شدن از بیمار و یا درد وران بازگشت، تب متناوب یا اینترمیتانت رخ می دهد.<br />
3. تناوب تب بسته به جنس پلاسمودیوم دارد. برای مثال برای پلاسمودیوم فالسیفارم تب هر روز  و یا هر 3 روز یکبار وجود دارد اما در پلاسمودیوم مالاریه تب به صورت یک در چهار یعنی در روز اول، چهارم، هفتم و.. بروز خواهد کرد.<br />
4. بعد از چند ساعت  پیشانی بیمار عرق می کند و به حدی گسترش پیدا می کند که ملحفه بیمار خیس میشود. در این زمان کم کم درد کم شده، برافروختگی بیمار رفع شده و بیمار به حالت عادی باز می گردد. درجه حرارت بدن سریعا کم شده و به زیر 37 درجه سانتی گراد خواهد رسید.</p>
<p style="text-align:justify"><span style="color:#B22222">علل بازگشت بیماری</span><br />
این بیماری می تواند به دلایل مختلف باز گردد و تب در فواصل غیر معینشدت میگیرد :<br />
1.بیمارانی که بدون معالجه بهبودی پیدا می کنند.<br />
2.بیمارانی که معالجه را به اندازه کافی ادامه نمی دهند.<br />
3.مشروبات الکی<br />
4.گرسنگی<br />
5.کار زیاد<br />
6.خستگی<br />
7.قرار گرفتن در معرض آفتاب<br />
8.شنا و آب سرد<br />
9.تغییر فشار هوا<br />
10.بادهای گرم<br />
11.گاها در موارد تزریق توبرکولین، شیر، کلرور دو کلسیم، سرم اسب، تزریق واکسن ضد حصبه، مالش طحال، دوش آب سرد و رادیوتراپی تب پالودیسم باز خواهد گشت. گاهی هم از این روش ها برای تشخیص بیماری استفاده می کنند.<br />
12- البته ممکن است بیماری در اثر تغییر فصل عود کند به گونه ای که پلاسمودیوم ویواکس، معمولا در اواخر تابستان خارج شده و دوباره در بهار باز می گردد و یا تب فالسیفارم در اواخر پاییز قطع شده و مجددا در تابستان بروز می کند.<br />
متاسفانه علت علمی این بازگشت بیماری هنوز مشخص نیست و فرضیه های مختلفی در این مورد بیان شده است.</p>
<p> </p>
<p>‘ src=”https://afiatbazar.ir/wp-content/uploads/2021/06/d985d8a7d984d8a7d8b1db8cd8a7_60dc5546cf0ef.jpeg”><br />
شرایطی باید وجود داشته باشد تا رشد و نمو حشره را مناسب کرده و در نتیجه بیماری منتشر شود. این شرایط مساعد کننده عبارتند از:<br /><span>1. نژاد:</span> تمام نژادهای انسان ها شرایط یکسانی در برابر این عامل بیماری دارند و مصونیتی که سیاه پوستان آفریقایی نسبت به  دارند به دلیل نژادشان نیست بلکه به دلیل مصونیت قبلی ناشی از تجربه نیش حشره است.<br /><span>2.جنس: </span>جنسیت تاثیری در بروز بیماری نداشته و بین زنان و مردان شرایط یکسان است.<br /><span>3. سن:</span> این بیماری می تواند در سنین مختلف بروز کند منتهی شدت آن متفاوت است. برای مثال کودکان به نوع سخت بیماری مبتلا می شوند. همچنین با توجه به این که عامل بیماری در خون کودکان بیشتر است لذا آمار ابتلا در کودکان بیشتر از سالمندان<br />
 است.<br /><span>4.محل زندگی:</span> ایمنی ساختمان اهمیت زیادی دارد. ساختمان هایی که پنجره های آنها دارای توری است حشره نمی تواند وارد آنها شود.<br /><span>5. شرایط آب و هوایی:</span> شرایط آب و هوایی تاثیر زیادی در بروز بیماری دارد. رفتن از شهر به روستا، از جلگه به کوهستان و تغییر در عادات فرد منجر به بروز شرایطی میشود که مالاریا عود خواهد کرد. رفتن به سربازی، مسافرت، خستگی راه رفتن،<br />
 آفتاب خوردن و حمام با  آب سرد از جمله عوامل موثر در برروز و بازگشت مالاریا هستند.<br /><span><strong>علائم بیماری</strong></span><br /><span><strong>دوره نهفتگی بیماری </strong></span><br />
دوره نهفتگی بیماری برحسب نوع انگل و شدت آلودگی متفاوت است. به‌طور مثال، غالباً بین یک تا دو هفته حتی تا 20 روز و گاهی خیلی بیشتر طول می‌کشد تا همه عوارض بیماری ظاهر شوند. برای این که علائم بیماری بروز کند باید تعداد شیزونت های خون در هر میلی متر مکعب به حد<br />
 معینی برسد که این حد نصاب برای پلاسمودیوم مالاریه 150 عدد، برای پلاسمودیوم ویواکس 500 عدد و برای پلاسمودیوم فالسیفارم 1500 در میلی متر مکعب است. علی رغم این که اسپروزوئیت ها تقسیم سریع و با تصاعد مهندسی دارند ولی برای این که بتوانند در بدن انسان به این تعداد<br />
 ذکر شده برسند نیاز به زمان کافی دارند. به این دوره، دوره نهفتگی و یا کمون بیماری گفته میشود. این مدت براساس جنس پلاسمودیوم متفاوت است. در این  دوران و دو، سه روز حتی چند ساعت قبل از بروز علائم، حالات زیر در بیمار دیده می شود:<br />
1.خستگی<br />
2. سردرد مختصر<br />
3.کوفتگی بدن<br />
4. کاهش اشتها و اختلالات روده ای<br />
البته در مورادی که بیماری سخت باشد این علائم بروز نکرده و پالودیسم ناگهانی حمله می کند.<br /><span><strong>شروع حمله</strong></span><br />
بعد از دوره نهفتگی و شروع بیماری، این علائم بروز می کند:<br />
1. بیمار تب می کند که در صورتی که اولین بار است که به این بیمار مبتلا می شود، تب هر روزه ادامه دارد. در فواصل معین دمای بدن بدون این که به حالت طبیعی باز گردد پایین می آید. به این تب رمیتانت گفته می شود.<br />
2. بعد از چند روز سپری شدن از بیمار و یا درد وران بازگشت، تب متناوب یا اینترمیتانت رخ می دهد.<br />
3. تناوب تب بسته به جنس پلاسمودیوم دارد. برای مثال برای پلاسمودیوم فالسیفارم تب هر روز  و یا هر 3 روز یکبار وجود دارد اما در پلاسمودیوم مالاریه تب به صورت یک در چهار یعنی در روز اول، چهارم، هفتم و.. بروز خواهد کرد.<br />
4. بعد از چند ساعت  پیشانی بیمار عرق می کند و به حدی گسترش پیدا می کند که ملحفه بیمار خیس میشود. در این زمان کم کم درد کم شده، برافروختگی بیمار رفع شده و بیمار به حالت عادی باز می گردد. درجه حرارت بدن سریعا کم شده و به زیر 37 درجه سانتی گراد خواهد رسید.</p>
<p><span>علل بازگشت بیماری</span><br />
این بیماری می تواند به دلایل مختلف باز گردد و تب در فواصل غیر معینشدت میگیرد :<br />
1.بیمارانی که بدون معالجه بهبودی پیدا می کنند.<br />
2.بیمارانی که معالجه را به اندازه کافی ادامه نمی دهند.<br />
3.مشروبات الکی<br />
4.گرسنگی<br />
5.کار زیاد<br />
6.خستگی<br />
7.قرار گرفتن در معرض آفتاب<br />
8.شنا و آب سرد<br />
9.تغییر فشار هوا<br />
10.بادهای گرم<br />
11.گاها در موارد تزریق توبرکولین، شیر، کلرور دو کلسیم، سرم اسب، تزریق واکسن ضد حصبه، مالش طحال، دوش آب سرد و رادیوتراپی تب پالودیسم باز خواهد گشت. گاهی هم از این روش ها برای تشخیص بیماری استفاده می کنند.<br />
12- البته ممکن است بیماری در اثر تغییر فصل عود کند به گونه ای که پلاسمودیوم ویواکس، معمولا در اواخر تابستان خارج شده و دوباره در بهار باز می گردد و یا تب فالسیفارم در اواخر پاییز قطع شده و مجددا در تابستان بروز می کند.<br />
متاسفانه علت علمی این بازگشت بیماری هنوز مشخص نیست و فرضیه های مختلفی در این مورد بیان شده است.</p>
<p> </p>
</p></div>
<p>
                  <i class="fa fa-ambulance"></i><br />
                  <span title="علائم بیماری"> علائم بیماری :</span><br />
                  <span><br />
                      <span class="btn btn-xs btn-danger" title="احساس خستگی">احساس خستگی</span><br />
                      <span class="btn btn-xs btn-danger" title="تب">تب</span><br />
                      <span class="btn btn-xs btn-danger" title="سردرد مختصر">سردرد مختصر</span><br />
                      <span class="btn btn-xs btn-danger" title="کوفتگی بدن">کوفتگی بدن</span><br />
                      <span class="btn btn-xs btn-danger" title="کاهش اشتها واختلالات روده ای">کاهش اشتها واختلالات روده ای</span><br />
                      <span class="btn btn-xs btn-danger" title="کم خونی">کم خونی</span><br />
                  </span>
                </p>
     </div>
    </div>
    <div>
  <span class="tagbox">
  برچسب‌ها:<a href="https://afiatbazar.com/tag/%d9%be%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c%d8%b3%d9%85/" rel="tag">پالودیسم</a>, <a href="https://afiatbazar.com/tag/%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7/" rel="tag">مالاریا</a> </span>
</div>
   </div>
  </div>
       <section class="Extra-edge single-entry-cards">
        <div class="Next-related-content">
         <div class="container related-posts related_posts_lists p-0">
  <div class="row">
    <div class="col-sm-12">
      <h4 class="title_single" style="margin-right: 1rem;">مشاهده بیشتر</h4>
    </div>
    <ul class="col-12 related-post-lists">
          </ul>
  </div>
</div>        </div>
       </section>
       <div class="col-12 p-0 m-0">
 <div class="comments-area">
  <h4 class="title_single">نظرات کاربران</h4>
  <div class="comment-rules">
   <div class="comment-rules">
<ul>
<li> چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.</li>
<li> چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.</li>
<li> چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.</li>
<li> چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.</li>
<li>چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.</li>
</ul>
</div>  </div>
  <div class="col-12" style="display: inline-block;">
   <div class="post-entry">
    
<div id="comments" class="comments-area">

			<div id="respond" class="comment-respond">
		<h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">دیدگاهتان را بنویسید <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7/#respond" style="display:none;">لغو پاسخ</a></small></h3><form action="https://afiatbazar.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form"><p class="comment-notes"><span id="email-notes">نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.</span> بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند <span class="required">*</span></p><p class="comment-form-comment">
			 <label for="comment">دیدگاه</label>
			 <textarea required id="comment" name="comment" placeholder="نظر را اینجا وارد کنید ..." cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea>
		 </p><p class="comment-form-author">
			<label for="author">نام*</label>
			<input id="author" name="author" type="text" placeholder="نام" value="" size="30" aria-required=