مقایسه محصولات
ویژگی ها
نام محصول عصاره روغنی گشنیز
قیمت محصول 18,000
عکس محصول عصاره روغنی گشنیز
وزن محصول 30 سی سی
سرد -
گرم -
گرم و خشک -
بسیار گرم و خشک -
تعداد محصول -
مزاج محصول -
ترکیبات محصول -
خواص محصول در جای خشک و خنک نگهداری شود.
شرایط نگهداری محصول -
نحوه استفاده محصول -