مقایسه محصولات
ویژگی ها
نام محصول عصاره روغنی گل سرخ
قیمت محصول 16,000
عکس محصول عصاره روغنی گل سرخ
وزن محصول 30 سی سی
سرد -
گرم -
گرم و خشک -
بسیار گرم و خشک -
تعداد محصول -
مزاج محصول -
ترکیبات محصول -
خواص محصول -
شرایط نگهداری محصول در جای خشک و خنک نگهداری شود.
نحوه استفاده محصول -