مقایسه محصولات
ویژگی ها
نام محصول چای ترش ایرانشهر
قیمت محصول 20,000
عکس محصول چای ترش ایرانشهر
سرد -
گرم -
گرم و خشک -
بسیار گرم و خشک -
مزاج محصول سرد و خشک