مقایسه محصولات
ویژگی ها
نام محصول دمنوش چای سبز
قیمت محصول 10,000
عکس محصول دمنوش چای سبز
سرد -
گرم -
گرم و خشک -
بسیار گرم و خشک -
مزاج محصول گرم وخشک