مقایسه محصولات
ویژگی ها
نام محصول عصاره روغنی کتان
قیمت محصول 15,000
عکس محصول عصاره روغنی کتان
وزن محصول 30 میلی گرم
سرد -
گرم -
گرم و خشک -
بسیار گرم و خشک -
تعداد محصول -
مزاج محصول -
ترکیبات محصول -
خواص محصول -
شرایط نگهداری محصول در جای خشک و خنک نگهداری شود.
نحوه استفاده محصول -