تره خشک

تره خشک

تره سبزی است که برای تمامی غذا ها مورد استفاده قرار می گیرد. به همین دلیل در هر فصل کشت شده و به صورت تازه و یا خشک شده در دسترس عموم قرار می گیرد. اما این در دسترس بودن گاهی سخت می شود. به همین منظور از خشک شده این گیاه در بسته بندی های مختلف استفاده می شود.

علاوه بر این، تره خشک شده به عنوان گیاهی دارویی برای درمان بسیاری از بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرد؛ که در این حالت، افراد مجبور به استفاده از خشک شده آن هستند. تره خشک بسیار بهتر از حالت تازه آن دم کشیده و ویتامین های درون خود را بهتر آزاد می کند. همچنین ماندگاری تره خشک، بسیار بیشتر از تره تازه است. 

وزن محصول 100 گرم
مزاج محصول گرم و خشک
شرایط نگهداری محصول در ظروف در بسته نگهداری شود.

0 پیشنهاد